Dionizos - 'ksenos' czy 'autochton' w świecie Grecji klasycznej?

4/22/2004
Ogólnopolska Sesja Studencka "Cywilizacja a barbarzyńcy w starożytności", Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Poland